Tijdens de tentoonstelling Design van het Derde Rijk worden er vier verschillende themarondleidingen aangeboden. De rondleidingen van Design Museum Den Bosch zijn altijd interactief: we kijken samen naar de objecten en gaan met elkaar in gesprek. Dat is waarom we werken met kleine groepjes: per rondleider zijn er 15 deelnemers. Kom je met een grotere groep? Dan boek je meerdere rondleiders.

Prijs €75,- per rondleider, maximaal 15 personen.

Rondleidingen in het Engels, Frans en Duits €90,-  maximaal 15 personen.

Aanmelden? Klik hier voor het aanmeldformulier. Liever bellen? Dat kan ook: 073 – 627 3516.

Thema’s
– Kijken naar omstreden design
– De geschiedenis van het Derde Rijk in 20 objecten
– De ontwerpers van nazi-Duitsland
– Familierondleiding

De ontwerpers van nazi-Duitsland

Wie waren de vormgevers en ontwerpers van het Derde Rijk? Wat waren hun overwegingen om voor dit misdadige regime te werken? Hadden zij een keuze en wanneer maakten ze deze keuze? Waren deze mensen overtuigde nationaalsocialisten? We bespreken de rol van bekendere ontwerpers als architect Albert Speer, ingenieur Ferdinand Porsche en regisseur Leni Riefenstahl. Ook Adolf Hitlers eigen bijdrage aan de vormgeving van bijvoorbeeld het hakenkruis komt aan de orde. Maar we kijken ook naar minder bekende ontwerpers als Erich Meyer die het lettertype Tannenberg ontwierp en Heinrich Wiepking die veel landschapsontwerpen voor het veroverde Polen maakte. Tot slot staan we stil bij een aantal ontwerpen waarvan we de maker niet kennen maar die het leven en de dood in nazi-Duitsland bepaalden zoals de Jodenster en de ontwerptekeningen voor het crematorium en de gaskamers van Auschwitz.

De geschiedenis van het Derde Rijk in 20 objecten

In deze rondleiding is een twintigtal objecten uit de tentoonstelling gekozen om het verhaal van het Derde Rijk te vertellen. Van de opkomst van de NSDAP in de roerige jaren 20 tot de ondergang in 1945. Hoe droeg vormgeving bij aan de verleiding van het Duitse volk om zich achter Hitler te scharen? Hoe werd de terreur van de nationaalsocialisten vormgegeven? Hoe zorgde de vormgeving van de Jodenster voor de dehumanisering van de Joodse bevolking? Te vaak wordt ervan uitgegaan dat kunst en vormgeving het goede dienen. Dit kwaadaardige regime probeerde een cultuur te creëren en te bewaren in gebouwen, films en objecten. Welke cultuur streefden zij na? Hoe zag deze eruit? En hoe staan wij nu tegenover deze cultuuruitingen?

Kijken naar omstreden design

De tentoonstelling Design van het Derde Rijk is ingedeeld in een aantal thema’s. Tijdens deze rondleiding krijg je een toelichting op de thema’s. Daarnaast denk je samen na over het tentoonstellen van omstreden design. Waarom hebben de makers van de tentoonstelling voor deze indeling gekozen? Waarom is het wel of niet belangrijk om deze tentoonstelling te maken? Welk verhaal wil het museum vertellen? Ook staan we stil bij de vraag hoe je je als bezoeker verhoudt tot de objecten in de tentoonstelling.

Familierondleiding

In deze rondleiding gaan de verschillende deelnemers met elkaar en de museumdocent in gesprek over de tentoonstelling. Samen kijk je naar de objecten en bespreek je wat je ziet. Er wordt rekening gehouden met de voorkennis en het bevattingsvermogen van kinderen. De museumdocent peilt steeds de sfeer en de vraag van de groep en past de rondleiding hierop aan.

8 september 2019 t/m 1 maart 2020

Design van het Derde Rijk

Design Museum Den Bosch presenteert de eerste grote overzichtstentoonstelling van design van het Derde Rijk.