PROCESS – Design Drawings from the Rijksmuseum

Leren tekenen: de opleiding van meubelmakers

3 november 2022

Om lid van een gilde te worden, moest een ambachtsman een gildeproef afleggen. Dat was een van te voren nauwkeurig omschreven bewijs van zijn vakmanschap op grond waarvan werd beoordeeld of hij zijn ambacht goed genoeg beheerste. In bijna alle Duitse steden moest een kandidaat-meubelmaker eerst een tekening maken van het ‘meesterstuk’ dat hij als gildeproef wilde gaan vervaardigen. Het kan dus niet anders, dan dat hij had leren tekenen: tekeningen van Duitse meubelmakers laten zien hoe ze zich in die kunst bekwaamden. In andere landen, en voor andere ambachten, varieerden de regels nogal, maar tekenonderwijs zal heel vaak onderdeel hebben gevormd van de opleiding van goede ambachtslieden.

Van links naar rechts: Joseph Nussbaumer, ontwerpen voor een naaitafel en een schrijftafel, 1816. Onbekend, een ijzeren slot, ca. 1740-1760. Joseph Nussbaumer, ontwerp voor een secretaire, 1816.

Tekenen als taal
Nog steeds is het beheersen van tekenen een belangrijke vaardigheid voor ontwerpers. Of het nu gaat om een snelle schets of uitgewerkte digitale tekeningen. Iedereen heeft zo zijn eigen expertise en voorkeur. Voor Paulien Berendsen van Studio Parade is tekenen iets vanzelfsprekends, iets wat ze altijd gedaan heeft. Het speelt dan ook een belangrijke rol in haar ontwerpproces, waar ze je in onderstaande video meer over vertelt.