Missie en visie

Design Museum Den Bosch heeft als doelstelling het belichten, bediscussiëren en benutten van de culturele betekenis van vormgeving, waarbij het design van de twintigste en eenentwintigste eeuw wordt verzameld en gepresenteerd en de geschiedenis, de actualiteit en de toekomstgerichte kwaliteit van design met elkaar worden verbonden.

Overdracht of bemiddeling – sociale interactie – is essentieel zodat de kwaliteit van het museumbezoek wordt verhoogd, cultuurdeelname wordt vergroot en er een hechte verbinding ontstaat tussen kunst, samenleving en publiek, met het museum als intermediair.

Waar veel musea kunst om de kunst tonen, wil Design Museum Den Bosch laten zien hoe kunst en artistieke processen de veranderende samenleving weerspiegelen. Als museum van nu sluit het museum aan bij de actuele kunst, waarin wordt gezocht naar een nieuwe verhouding tot de samenleving. Daarom afficheert het museum zich met een breed cultuurbegrip en als een sociale omgeving waar men door nieuwe ideeën – verandering – de geest kan laten waaien.

Door zich te richten op de actualiteit, op wat mensen nu beweegt en hoe ze hun leven actief kunnen vormgeven, komt het museum tot leven, er dringt leven in door en heeft het een uitwerking, ook buiten de museummuren. Daarom durven we te zeggen dat Design Museum Den Bosch wérkt, in de zin dat het verbindt en onderscheidend is, in de omgang met zijn publiek, ten aanzien van de kunst, in de stad en in relatie tot de samenleving.