Wanneer een artistiek object eenmaal was voltooid, bestonden er verschillende redenen om het te tekenen. Een eigenaar kon een inventaris van zijn bezittingen laten tekenen; dit kwam vooral voor bij verzamelingen gouden en zilveren voorwerpen en andere kostbare schatkamerstukken. Daarnaast werden tekeningen gemaakt van voorbeelden van nieuwe ontwerpen, modes of gebruiken. Door middel van die afbeeldingen konden liefhebbers kennis maken met vernieuwingen aan de belangrijkste hoven en in steden die toonaangevend waren op het gebied van mode en smaak. Ook oefenden ontwerpers en kunstenaars hun vaardigheden door voorwerpen na te tekenen, waardoor ze bovendien een afbeelding hadden van een bewonderd model. In al deze gevallen ging het vooral om de informatie die een tekening liet zien.

Cornelis(?) Beeldemaker, een dessert, 1769.

De tekeningen van een social designer
De fysieke tekeningen verdwijnen nogal eens bij social designer Hanneke Gerrits, maar haar digitale tekeningen bewaart ze allemaal. Handig voor toekomstige projecten en fijn om nog op terug te kunnen kijken. Haar tekeningen gebruikt ze vooral om te kunnen communiceren met de doelgroep. Zoals tijdens haar project Waste Welcome in samenwerking met Tante Netty, waarbij buurtbewoners plastic inzamelden om er uiteindelijk wijkobjecten van te maken. In de onderstaande video vertelt Hanneke meer over de rol van de tekening in dit proces.