1 februari 2023

De volgende stap naar een nieuw Design Museum Den Bosch

Met een ruime meerderheid in de gemeenteraad is op dinsdag 31 januari ingestemd met de voorbereiding voor de verhuizing van Design Museum Den Bosch naar de Bossche Stadsdelta. 26 van de 37 raadsleden stemden in met de plannen; naast de coalitie sloten ook Volt en Bosch Belang zich aan.  Daarmee is de volgende stap gezet richting een nieuwe locatie voor Design Museum Den Bosch.

‘Het succes van de stad’

Inhoudelijk kan het museum op nog veel meer steun rekenen. Onder andere Leefbaar ’s-Hertogenbosch was lovend over de ontwikkeling en het publieksbereik van Design Museum Den Bosch. Ook de grootste oppositiepartij Bossche Groenen liet zich zeer positief uit over het museum: ‘Het Design Museum is het succes van de stad; er komen ongelofelijk veel mensen op af en ze laten mooie dingen zien.’

Ook nieuwe woningen en een parkeergarage

De verhuizing van Design Museum Den Bosch staat niet op zichzelf; het is een belangrijke schakel in het ontwikkelen van de Bossche Stadsdelta. De Bossche Stadsdelta beslaat de Tramkade, maar ook de Citadel en het gebied direct aan de noordkant van de Dieze. In de ontwikkeling van dit deel van de stad zijn ook plannen opgenomen voor de bouw van 185 nieuwe woningen, en een stadsparkeergarage.

De volgende stappen

Nu er groen licht is voor de voorbereiding van de verhuizing, is het tijd voor de volgende stappen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de selectie van een architect en het opstellen van een programma van eisen voor het nieuwe museum. Uiterlijk 2030 hopen we iedereen in het nieuwe museum te kunnen verwelkomen. Tot die tijd blijven we prikkelende en mooie tentoonstellingen maken op onze huidige plek op de Mortel 4.

 

Foto door Ben Nienhuis