De Derde Verdieping

Het spel en de speler

Artikel

Dankzij de bal worden we mens

Wekelijks hebben meer dan één miljoen Nederlanders deze bijna meditatieve ervaring. Jong, oud, rijk, arm, man, vrouw, non-binair, zwart of wit, allemaal komen ze in het weekend samen om tegen die bal te trappen.

Artikel
Uit de tentoonstelling

Het spel en de speler

De regels bepalen niet alleen het spel, ze bepalen ook hoe je je als speler met de bal kunt bewegen over het veld.