Mapping Modernity

2. Provincie Overijssel

31 oktober 2023

Eerste moderne kaart van Overijssel

In de negentiende eeuw verdwijnen niet alleen ongemeten en onbeschreven plekken van onze wereldkaart, ook het binnenland wordt nader in kaart gebracht. Op basis van driehoeksmeting van ons land door Kraijenhoff en van systematische karteringen door het Kadaster worden nu op aandringen van de minister van Binnenlandse Zaken nauwkeurige provinciekaarten gemaakt. Het provinciebestuur van Overijssel geeft opdracht tot deze topografische kaart van hun gebied op een schaal van 1:50.000, met inzetten van stadsplattegronden van Zwolle, Deventer en Kampen. De grenzen van Rijk, provincie, arrondissementen, kantons, gemeenten en dijkdistricten staan precies aangeven. Daarnaast onderscheidt deze kaart diverse soorten wegen en dijken en tekent ze akkerbouw en weilanden, boomgaarden en bossen, veenderijen en rietlanden, moerassen en zandbelten, enzovoorts.

Van Baarsel & Tuyn, Transisalania, Topographische Kaart van de provincie Overijssel op last der Staten van dat gewest vervaardigd, Zwolle 1849. Coll. S/T T.252, vier vellen, samen 186 x 216 cm.