Mapping Modernity

5. Carte de l’Isthme

2 november 2023

Officiële kaart van het Suez-kanaal

Deze zeldzame chromolithografische kaart van een waterweg zonder sluizen (dikkerode lijn) door de landengte tussen Port Saïd en Suez verschijnt drie jaar voor de grootse opening van het Suezkanaal. Het is een uitgave van de verantwoordelijke naamloze vennootschap en bedoeld om haar moderne megaproject te promoten en om cadeau te doen aan grootaandeelhouders en bestuurders. Een kleiner kanaal met sluizen (dunne rode lijn) loopt van Caïro via Ismaïlia naar Suez en fungeert vooral als toevoerleiding van zoetwater voor de kanaalarbeiders en voor het maken van beton. Spoorlijnen staan met zwarte lijnen aangegeven, zoals de treinverbinding tussen Caïro en Suez. Plattegrondinzetten van Port Saïd, Ismaïlia en Suez tonen hun havenuitbreidingen. Van de profielinzetten valt vooral de onderste op, een geavanceerd vormgegeven geologische doorsnede van de Middellandse Zee tot de Rode Zee met elf grondsoorten in verschillende kleuren. Dit Suezkanaal verkort de verbinding tussen Groot-Brittannië en India met wel 9.000 kilometer.

Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez, Carte de l’Isthme, Paris 1866. Coll. S/T U.6f.1, 115 x 90 cm.