4 juli 2024

Design Museum Den Bosch krijgt maximale subsidie van provincie Noord-Brabant.

Op donderdag 4 juli werd de uitslag van de verdeling van de provinciale subsidies in het kader van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant bekend. Voor Design Museum Den Bosch was de uitslag zeer positief; met 390 van de 400 punten was onze score uitzonderlijk hoog. We zullen daarom de komende vier jaar ruim anderhalve ton per jaar ontvangen van de provincie; het maximale subsidiebedrag. Dat stelt ons in staat om de komende jaren nog intensiever verder te bouwen aan onze ambities.

Uit het beoordelingsrapport:

‘De commissie is positief over de artistiek-inhoudelijke ontwikkelingen van het Design Museum in relatie tot de positie die de organisatie inneemt in de sector en de discipline. Deze positie wordt helder beschreven. De vele tijdelijke tentoonstellingen hebben een duidelijk thematische signatuur en een grote uitstraling. De commissie is positief over het lef dat wordt getoond in de beschreven plannen en heeft vertrouwen in de ambitie om het Design Museum van Nederland te worden. De organisatie heeft een goede antenne voor actuele thema’s. Het wil fenomenen in de wereld begrijpen en heeft hier een goede kijk op, ook vanuit een cultuurhistorisch perspectief, en geeft dat ook vorm met een breed contextprogramma.’