3 juli 2024

Design Museum Den Bosch positief beoordeeld door Raad voor Cultuur en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Op woensdag 3 juli zijn de uitslagen bekendgemaakt van de toekenningen van twee belangrijke subsidies: de regeling Culturele basisinfrastructuur (BIS) van de Raad voor Cultuur en de Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Design Museum Den Bosch heeft voor beide regelingen een meerjarenplan ingediend. (lees het plan hier)

Zowel de Raad voor Cultuur als het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie was positief over de plannen van het museum. Zo schreef de Raad voor Cultuur:

‘De raad is onder de indruk van de activiteiten van Design Museum Den Bosch. Met actuele en aansprekende tentoonstellingen richt het museum zich op jongeren en slaagt het er ook in deze groep te bereiken. (…) Ten aanzien van de programmering koestert de raad hoge verwachtingen. Of het nu gaat om levensbeschouwing, of lifestyle en identiteit, het museum heeft laten zien onderwerpen te agenderen die mensen aan het denken zetten. De raad vindt Design Museum Den Bosch artistiek relevant, met name door zijn eigentijdse en onorthodoxe programmering. (…) In plaats van te leunen op iconen uit de ontwerphistorie programmeert Design Museum Den Bosch maatschappelijk relevante, actuele vraagstukken. De raad heeft hier waardering voor en constateert dat het aanslaat. Het museum maakt een veelbelovende jaarlijkse groei door in het publieksbereik.’

Het Stimuleringsfonds schrijft in haar beoordeling over Design Museum Den Bosch:

‘De commissie spreekt van een instelling met een scherp ingestoken profiel en is over het algemeen lovend over het spannende palet aan tentoonstellingen en activiteiten dat in het voorstel wordt beschreven. Design Museum Den Bosch presenteert op aansprekende wijze thema’s die aantoonbaar interesse wekken bij een breed publiek, ook van buiten de eigen regio. De commissie vindt het knap hoe zowel lokaal publiek als een nationaal en jong publiek wordt bereikt met uitnodigende communicatie. (…) De commissie vindt het goed dat de instelling bewust kiest voor soms schurende onderwerpen om een maatschappelijke discussie te prikkelen.’

We zijn er erg trots op dat deze grote fondsen ons programma waarderen, ons inhoudelijk relevant achten en zien dat we van toegevoegde waarde zijn voor onze doelgroepen. Dat is bemoedigend en biedt veel perspectief voor de toekomst.

Ondanks deze positieve beoordelingen, hebben beide fondsen het museum geen subsidie toegekend. In het geval van het Stimuleringsfonds bleek het aantal positief beoordeelde aanvragen hoger dan het te verdelen budget. Design Museum Den Bosch viel net onder de toegepaste ‘zaaglijn’.

In het geval van de BIS ligt het wat ingewikkelder: de BIS werkt met verschillende categorieën waarbinnen aangevraagd kan worden. Iedere categorie heeft eigen beoordelingscriteria. Design Museum Den Bosch past echter niet goed in deze categorisering: er is voor ons geen logische plek binnen de structuur. We hebben ons plan daarom ingediend voor de categorie Ontwikkelinstellingen, terwijl we weten niet aan die definitie te voldoen. We zijn daar dan ook op afgewezen, en dat was naar verwachting.

Hoewel het jammer is dat de positieve beoordelingen niet gepaard gaan met subsidies, bieden de beoordelingen veel perspectief voor een mooie toekomst van het museum.