14 december 2023

DesignStation als nieuwe inspiratieplek in het museum

Goed nieuws voor Design Museum Den Bosch: het project DesignStation is door het Stimuleringsfonds geselecteerd voor de Open Oproep Platforms voor ontwerpend leren. Hiermee wil het fonds het creëren van inspirerende en leerzame werkplekken voor jongeren stimuleren.

Tijdens dit project ontwikkelen we een meubel (een DesignStation) dat tijdens openingsuren beschikbaar is voor jonge bezoekers. Het zal zo ontworpen zijn dat de interactieve opdrachten flexibel aan te passen zijn. Zo ervaren de jonge deelnemers dat ze als onderdeel van de maatschappij de gebruiker én vormgever zijn van de toekomst.

Naast het binnenschoolse educatieaanbod, willen we voor én samen met onze jonge bezoekers tussen de 6 en 25 jaar een nieuwe werkplek creëren, het DesignStation. Dit wordt een zichtbare, laagdrempelige, multifunctionele, interactieve en altijd toegankelijke maak-, doe-, denkplek. Deze zal deel uitmaken van het vaste en wisselende museumaanbod. Hierbij richten we ons op duurzaamheid, meerstemmigheid en het bereiken van een breed en nadrukkelijk jong publiek. De verwachting is dat het DesignStation vanaf het najaar van 2024 te zien en gebruiken zal zijn in het museum.