Modern Nederland – Het ontwerp

De tentoonstelling is ontworpen door Jan Konings en Simon Davies. In hun ontwerpproces hebben ze veel nagedacht over hoe design het beste getoond kan worden, en wat het verschil is tussen een kunstmuseum en een designmuseum. In dit interview vertellen ze meer over de totstandkoming van ‘Modern Nederland 1963-1989’.

 

“Als je naar de titel ‘Modern Nederland 1963-1989’ kijkt, dan verwacht je misschien een historisch overzicht van design uit deze periode. In gesprek met Timo de Rijk (conservator) bleek echter al snel dat we deze tentoonstelling niet historisch wilden aanpakken. Vaak gaat het bij historische tentoonstellingen over het presenteren van zo veel mogelijk objecten. Bij deze tentoonstelling gaat het niet zozeer over de individuele voorwerpen, maar om de samenhang ertussen. Over de infrastructuur waarin de objecten tot stand kwamen en de verhalen die ze vertellen over hun culturele en maatschappelijke context. Door slim gebruik van tussenruimtes leggen we nadruk op het netwerk van overheid, ontwerpers, bedrijven en opleidingen dat zo kenmerkend is voor deze periode.”

“De objecten in deze tentoonstelling fungeren als relikwieën: een enkel vingerbotje staat symbool voor het hele leven van de vereerde heilige. De voorwerpen in de tentoonstelling zijn op die manier details die representatief zijn voor het grotere verhaal.”

“Design is iets anders dan beeldende kunst. Het is vaak niet gemaakt met de bedoeling in een museum terecht te komen. We laten in deze tentoonstelling bijna alleen voorwerpen zien die oorspronkelijk niet voor een museale context bedoeld zijn. Dat vraagt dus een andere manier van presenteren. Door dit tentoonstellingsontwerp willen we de objecten duiden, hun verhalen vertellen, hun samenhang laten zien. Niet als gemankeerde kunstobjecten maar als doel op zich.”

“Het idee van een filmscript was een belangrijk concept in de totstandkoming van het tentoonstellingsontwerp. In een script worden situaties en dialogen beeldend beschreven, maar je hebt je eigen fantasie nodig om je de film te kunnen voorstellen. Een script is geen directe afspiegeling van de werkelijkheid maar een manier om die werkelijkheid in je hoofd tot leven te wekken. Nog meer dan bij een roman laat een script die constructie van het verhaal zien. Dat wilden we ook bereiken in dit tentoonstellingsontwerp. Dit is ook waarom de teksten op de muur als een script zijn vormgegeven.”