19 juni 2021 t/m 19 september 2021

Designprijs 2021

Design Museum Den Bosch presenteert met trots het werk van drie talenten uit de Brabantse designwereld in het kader van de Designprijs 2021. Deze talenten zijn geselecteerd door Bart Hess, de laureaat van de Designprijs 2021. De Designprijs wordt iedere twee jaar toegekend door Het Cultuurfonds Noord-Brabant, beurtelings aan een gearriveerd ontwerper en aan een aankomend talent. Bart Hess is als gearriveerd ontwerper al verschillende keren in Design Museum Den Bosch te zien geweest. Daarom geeft hij een podium aan drie door hem geselecteerde aanstormende talenten: Fransje Gimbrère, Joep Truijen en HIPS (Clémentine Schmidt & Josse Vessies).

Standing Textiles van Fransje Gimbrere, foto door Ronald Smits

Design van de toekomst

Design Museum Den Bosch heeft als doelstelling het belichten en bediscussiëren van de culturele betekenis van vormgeving, waarbij het design van de twintigste en eenentwintigste eeuw wordt gepresenteerd en de geschiedenis, de actualiteit en de toekomstgerichte kwaliteit van design met elkaar worden verbonden. Deze kwaliteiten zijn goed zichtbaar in het werk van de laureaat van de Designprijs 2021, Bart Hess. Zijn werk stond centraal in de tentoonstelling Future Bodies: Bart Hess 2007 – 2017, die in 2017 in het museum te zien was. Hij tekende ook, met Harm Rensink, voor het ontwerp van de tentoonstelling BodyDrift – Anatomies of the Future die Design Museum Den Bosch in 2020 presenteerde. Ook in het werk van de door Hess geselecteerde talenten staat een nieuwsgierige, maar kritische blik op de toekomst centraal.

Joep Truijen

Joep Truijen studeerde in 2018 af aan de Design Academy in Eindhoven. Zijn werk Body Capture was eerder in Design Museum Den Bosch te zien in de tentoonstelling BodyDrift – Anatomies of the Future. Het werk is een reactie op het transhumanisme, dat voorspelt dat we ons bewustzijn binnenkort digitaal zullen kunnen uploaden, waarmee ons lijf niet langer nodig is. Met Body Capture probeert Truijen de ervaring van het leven in een menselijk lichaam te behouden. Het dient als een archief dat de fysieke ruimte en de expressie van het lichaam documenteert. Een tijdcapsule die de onderdelen bevat om het lichaam te reconstrueren in een transhumanistische toekomst.

Joep Truijen - Body Capture

Fransje Gimbrère

Fransje Gimbrère is multidisciplinair ontwerper en kunstenaar, geboren en getogen in Tilburg en studeerde in 2017 af met haar Standing Textile(s) aan de Design Academy in Eindhoven. Haar Standing Textile(s) zijn draad voor draad opgebouwd, op een op maat gemaakt weefgetouw. Door het ontbreken van externe steun lijken ze fragiel en op het punt van instorten te staan, maar de open structuren zijn sterk en stevig en geven vorm aan het interieur zonder een gevoel van ruimtelijkheid te verminderen. Deze vernieuwende methode biedt veel mogelijkheden in vorm, kleur- en materiaalgebruik en daardoor in toepassing. Van felgekleurde gerecycled plastic scheidingswanden tot geluid reducerende lampen van papiergaren.

Standing Textiles van Fransje Gimbrere, foto door Ronald Smits

HIPS

HIPS is een onderzoeksstudio opgericht door Clémentine Schmidt en Josse Vessies. Ze zijn gefascineerd door het menselijk lichaam en interacties in het digitale tijdperk, zoals virtual reality en nieuwe media. Hun werk komt voort uit hedendaagse dans en performance, maar maakt gebruik van nieuwe technologieën. In het museum is van hun hand Remaining Distortion te zien: momentopnames uit een choreografie die nooit is uitgevoerd, maar die voortkomt uit digitale beeldbewerking. Het zijn de online overblijfselen van een fysieke ervaring. HIPS zoekt hiermee de scheidslijn tussen het fysieke leven en de digitale weerslag daarvan; hoe weerspiegelt het ‘echte’ leven zich in de digitale wereld?

Over de Designprijs

De Designprijs van Het Cultuurfonds Noord-Brabant wordt iedere twee jaar toegekend, beurtelings aan een gearriveerd ontwerper (in 2017 aan Piet Hein Eek) en aan een aankomend talent (in 2019 aan Simone Post). Aan de Designprijs is een bedrag van € 10.000 verbonden. Commissaris van de Koning Ina Adema, die ook voorzitter is van Het Cultuurfonds Noord-Brabant, reikt de prijs aan Bart Hess op 19 juni uit in Design Museum Den Bosch, en opent daarmee ook de tentoonstelling. De jury bestond dit jaar uit Maarten Hartveldt, Marleen Hartjes, Katja Lucas, Frans Bevers en Timo de Rijk.