13 oktober 2019 13.30 uur

Design van het Derde Rijk, onderdeel van een gesloten systeem

Lezing — Design van het Derde Rijk

Design Museum Den Bosch biedt iedere zondagmiddag een publiekscollege bij de tentoonstelling Design van het Derde Rijk. Alle colleges starten om 13.30 uur in het auditorium op de begane grond.

Net zoals in de tentoonstelling Design van het Derde Rijk tonen en analyseren de sprekers in de collegereeks de manier waarop vormgeving door de nazi’s is gebruikt om zuiverheid na te streven en het nazisme aantrekkelijk te maken. Design vormt hiermee een sleutel tot inzicht in de razendsnelle en angstaanjagende ontwikkeling van het Derde Rijk.

Ieder college begint met een korte historische introductie, waarna aan de hand van objecten uit de tentoonstelling de thema’s verder uitgewerkt worden.

De colleges zijn los te volgen, maar ook als reeks. Natuurlijk kan je ze combineren met een bezoek aan de tentoonstelling. Tijdens de schoolvakanties zijn er speciale kindercolleges.

Kosten €3,- per college.

DESIGN VAN HET DERDE RIJK, ONDERDEEL VAN EEN GESLOTEN SYSTEEM

In de tentoonstelling is het Organisationsbuch der NSDAP te zien, dit boek is de handleiding van de organisatie van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij. Het Organisationsbuch der NSDAP laat zien hoe de totalitaire nazistaat alles tot in detail probeerde te regelen en controleren. Ook de vormgeving was georganiseerd. Het boek toont en beschrijft tot de uniformen, onderscheidingstekens, vlaggen en vaandels van de nazipartij. Er waren nog veel andere voorschriften zoals die over het gebruik van lettertypes. Hitler laat hier zelfs een decreet over opstellen in 1941, het zogenaamde Schrifterlass. In het nationaalsocialistische streven naar gelijkschakeling werden alle vakbonden verboden en vervangen door het Deutsche Arbeits Front. Joseph Goebbels werd minister van Propaganda na de machtsovername in 1933 en stelde de Reichskulturkammer in die weer was onderverdeeld  in 7 afdelingen. Wie niet lid was van de Kulturkammer kon niet in de openbaarheid werken. Je moest je als kunstenaar aanmelden om lid te worden van de Reichskulturkammer en moest daarbij een Ariërverklaring overleggen.

Bij dit college is gastconservator Almar Seinen aanwezig en geeft een korte lezing.

Lezingentickets geven alleen toegang tot de gekozen lezing(en), niet tot de tentoonstelling ‘Design van het Derde Rijk’. Wil je ook de tentoonstelling bezoeken? Koop dan los een ticket hier. Als je de tentoonstelling wilt bezoeken voor de lezing dan raden wij als begintijd 11.30 aan. Als je de tentoonstelling wilt bezoeken na de lezing dan raden wij als begintijd 15.00 aan. Let op: de tentoonstelling is op zondagen vaak al ver van te voren uitverkocht. Als je de lezing wilt combineren met een bezoek aan de tentoonstelling, is het de moeite waard om eerst te controleren of er nog tentoonstellingstickets beschikbaar zijn.