16 februari 2020 13.30 uur

Design van Nederlandse Blut und Boden

Lezing — Design van het Derde Rijk

Design Museum Den Bosch biedt op zondagmiddag een publiekscollege bij de tentoonstelling Design van het Derde Rijk. Alle colleges starten om 13.30 uur.

Net zoals in de tentoonstelling Design van het Derde Rijk tonen en analyseren de sprekers in de collegereeks de manier waarop vormgeving door de nazi’s is gebruikt om zuiverheid na te streven en het nazisme aantrekkelijk te maken. Design vormt hiermee een sleutel tot inzicht in de razendsnelle en angstaanjagende ontwikkeling van het Derde Rijk.

Ieder college begint met een korte historische introductie, waarna aan de hand van objecten uit de tentoonstelling de thema’s verder uitgewerkt worden.

De colleges zijn los te volgen, maar ook als reeks. Natuurlijk kan je ze combineren met een bezoek aan de tentoonstelling.

Kosten €3,- per college.

Lezing YB-Pyke Koch, ontwerp met ruiter te paard voor een postzegel van 4 cent, 1943, rasterdiepdruk, coll. Beeld en Geluid, Den Haag

DESIGN VAN NEDERLANDSE BLUT UND BODEN, door Yvonne Brentjens

Yvonne Brentjens is kunsthistoricus en gespecialiseerd in Nederlands design. In 2015 schreef zij het boek ‘V=Vorm. Nederlandse vormgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog’.

Tijdens de bezettingsjaren werd Nederland rijp gemaakt voor de nazi-ideologie en voor een plaats in het Derde Rijk. Nadrukkelijk werd gesteld dat de samenleving zou worden opgevoed op een wijze die het volkse bewustzijn versterkte en de volksaard in stand hield. Kunstenaars, architecten en ontwerpers ‘zouden zich opgenomen weten in de door bloed en geest bepaalde gemeenschap van het Nederlandsche volk en zijn traditie’. Voor het bedrijfsleven gold hetzelfde, ook dat werd in dienst van de volksgemeenschap gesteld. Tot een Groot-Germaansche vormgeving gedrenkt in Nederlandse bodem zou het alleen nooit komen. De pro-Duitse ontwerpen die het licht zagen waren al even pluriform als het design in Duitsland zelf. In deze lezing gaat Yvonne Brentjens dieper in op deze problematiek. Behandeld worden onder meer de ‘Germaanse’ postzegels van Pyke Koch, het salonrijtuig van Sybold van Ravesteyn voor rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart, de meubelen van de Haagse firma Pander, de textielontwerpen van Fer Semey, het glas van Leerdam en de inrichting van het hoofdkantoor van de NSB in Utrecht.

Lezingentickets geven alleen toegang tot de gekozen lezing(en), niet tot de tentoonstelling ‘Design van het Derde Rijk’. Wil je ook de tentoonstelling bezoeken? Koop dan los een ticket hier. Als je de tentoonstelling wilt bezoeken voor de lezing dan raden wij als begintijd 11.30 aan. Als je de tentoonstelling wilt bezoeken na de lezing dan raden wij als begintijd 15.00 aan. Let op: de tentoonstelling is op zondagen vaak al ver van te voren uitverkocht. Als je de lezing wilt combineren met een bezoek aan de tentoonstelling, is het de moeite waard om eerst te controleren of er nog tentoonstellingstickets beschikbaar zijn.