15 september 2019 13.30 uur

Revolutie: de ontstaansjaren van NSDAP

Lezing — Design van het Derde Rijk

Design Museum Den Bosch biedt iedere zondagmiddag een publiekscollege bij de tentoonstelling Design van het Derde Rijk. Alle colleges starten om 13.30 uur in het auditorium op de begane grond.

Net zoals in de tentoonstelling Design van het Derde Rijk tonen en analyseren de sprekers in de collegereeks de manier waarop vormgeving door de nazi’s is gebruikt om zuiverheid na te streven en het nazisme aantrekkelijk te maken. Design vormt hiermee een sleutel tot inzicht in de razendsnelle en angstaanjagende ontwikkeling van het Derde Rijk.

Ieder college begint met een korte historische introductie, waarna aan de hand van objecten uit de tentoonstelling de thema’s verder uitgewerkt worden.

De colleges zijn los te volgen, maar ook als reeks. Natuurlijk kan je ze combineren met een bezoek aan de tentoonstelling. Tijdens de schoolvakanties zijn er speciale kindercolleges.

Kosten €3,-per college.

REVOLUTIE: DE ONTSTAANSJAREN VAN DE NSDAP

Na de vredesonderhandelingen in Versailles en het aftreden van de keizer was Duitsland het toneel van grote sociale onrust. Na terugkomst van het front troffen de Duitse soldaten hun land in ontreddering aan. Het land dreigde verstrikt te raken in een burgeroorlog. De nieuwe regering sloeg met behulp van het leger communistische opstanden neer. In deze setting werd Adolf Hitler lid van de DAP en vormde hij deze partij om tot de NSDAP. In 1923 werd Duitsland opgeschrikt door de Bierkellerputsch, de staatsgreep door de NSDAP. Hitler werd gearresteerd en gevangen gezet, in deze periode van gevangenschap schreef hij Mein Kampf. In dit boek gaat Hitler in op de ontwrichtende rol die het Joodse volk in Duitsland en de wereld zou spelen en de Lebensraum – de leefruimte – die het Duitse volk volgens hem toekwam. Met Mein Kampf begon ook de Führercultus; het vieren van een leider met bijzondere gaven die het geplaagde Duitsland met een nieuwe ideologie zou redden. Wat was de beeldtaal van de NSDAP in deze vroege jaren, en hoe verhield haar vormgeving zich ten opzichte van die van andere groeperingen zoals de communisten.

Lezingentickets geven alleen toegang tot de gekozen lezing(en), niet tot de tentoonstelling ‘Design van het Derde Rijk’. Wil je ook de tentoonstelling bezoeken? Koop dan los een ticket hier. Als je de tentoonstelling wilt bezoeken voor de lezing dan raden wij als begintijd 11.30 aan. Als je de tentoonstelling wilt bezoeken na de lezing dan raden wij als begintijd 15.00 aan. Let op: de tentoonstelling is op zondagen vaak al ver van te voren uitverkocht. Als je de lezing wilt combineren met een bezoek aan de tentoonstelling, is het de moeite waard om eerst te controleren of er nog tentoonstellingstickets beschikbaar zijn.