Design for the Real World

Leeslijst: Papanek’s tijdgenoten

3 december 2020
Boek

Victor Papanek’s Design for the Real World was niet het enige invloedrijke en kritische boek op het gebied van vormgeving, duurzaamheid en consumentisme in zijn tijd. In het tweede deel van de tentoonstelling vind je een selectie boeken die op dezelfde manier het bewustzijn over deze onderwerpen beïnvloed hebben.

Rachel Carson, Silent Spring, 1962

Dit boek wordt door velen gezien als het beginpunt van de milieubeweging. Bioloog Carson laat zien hoe het vrijelijke gebruik van pesticiden een desastreus effect op de natuur heeft. Ook toont ze aan dat de chemische industrie en ambtenaren vaak desinformatie verspreiden over de effecten van pesticiden op mens en natuur.

Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, 1964

De beroemdste zin in dit boek is ongetwijfeld ‘The medium is the message’. McLuhan betoogt dat de media zowel de maatschappij als het individu op een tot voor kort ongekende manier beïnvloeden, en dat de communicatiemiddelen zelf een groot deel van de boodschap bepalen. Ook behoorde McLuhan tot de eerste denkers op het gebied van globalisatie, en vond hij de term ‘Global Village’ uit om te laten zien hoe massamedia de barrières van ruimte en tijd in de menselijke communicatie steeds meer uitvagen.

Vance Packard, The Waste Makers, 1963

De kritiek die Victor Papanek in Design for the Real World heeft op de marketeers en producenten die tomeloze consumptie prediken, werd in 1963 al treffend beschreven door Packard in dit boek. The Waste Makers  is een vernietigende analyse van de Amerikaanse consumptiemaatschappij waarin kwantiteit boven kwaliteit wordt gesteld en alles ten koste gaat van ongebreidelde consumptie.

Ralph Nader, Unsafe at Any Speed: The Designed-In Dangers of the American Automobile, 1965

Als je de eerste zin van dit boek leest, dan weet je al hoe laat het is: ‘Al meer dan een halve eeuw lang heeft de automobiel dood en verderf gezaaid, verwondingen toegebracht en miljoenen mensen in het verdriet gestort.’ In Unsafe at Any Speed laat Nader zien hoe de auto-industrie systematisch winst boven veiligheid stelt, en wat voor desastreuze resultaten dit heeft.