Club Zien: Ogenschijnlijk

Bekijk design door de ogen van muziek en geluid.

Hoe beïnvloedt wat je hoort ook wat je ziet? Hoe combineren geluiden die je dagelijks hoort met objecten in het museum? Past deze muziek goed bij het werk waar je naar kijkt? Kun je zelf een soundtrack van een object maken? Met silent disco koptelefoons op worden leerlingen uitgedaagd om op onderzoek uit te gaan en de koppeling te maken tussen wat ze horen en wat ze zien.

Bij Ogenschijnlijk gaan leerlingen aan de slag met het koppelen van geluiden en muziek aan alledaagse objecten in de presentatie Design!. Door het maken van verschillende kijk- en luisteropdrachten bekijken leerlingen de objecten in het museum vanuit verschillende perspectieven. Geluiden uit het dagelijks leven, krijgen een hele nieuwe sound in de museumzalen. Na het gedeelte in het museum gaan leerlingen in de Studio aan de slag met het maken van een eigen soundtrack bij een gekozen object.

Wat ga je doen

 • Geluiden en muziek koppelen aan design
 • Aan de slag met silent disco koptelefoons
 • Vakoverstijgend werken aan beeldende vorming en mens & maatschappij
 • Leerdoelen:
  • Beeldaspecten herkennen en benoemen
  • Eigen omgeving koppelen aan design
  • Communiceren & reflecteren

Praktische informatie

 • Leerweg: vmbo, onderbouw
 • Duur: 1,5 uur
 • Kosten: 1,5 uur workout met praktische opdrachten op zaal en in de Studio € 90 per 16 leerlingen
 • Begeleiding: gratis toegang voor begeleiders, 2 begeleiders per klas
 • Wanneer: dinsdag t/m vrijdag vanaf 09:00 uur
 • Voorbereiding: voorbereiding in de klas is niet nodig
 • Reserveren: 2 weken van tevoren

Formulier Design Workout

Wil je met je klas Design Museum Den Bosch bezoeken? Neem dan via dit formulier contact met ons op.
 • (bijvoorbeeld Daltonschool of havo)

Over Club Zien

Club Zien is een samenwerkingsverband tussen 5 Brabantse musea. Het doel: de musea toegankelijker maken voor vmbo-leerlingen. Bij Club Zien worden vmbo-leerlingen, docenten en museumdocenten betrokken bij de ontwikkeling van deze museumlessen. Hierdoor sluiten de museumlessen naadloos aan op de behoeften en belevingswereld van de leerlingen én op de leerdoelen en competenties van de schoolvakken.

Lees meer