Museumles Wij en zij in de Tweede Wereldoorlog

Design van het Derde Rijk

“Wij en zij zijn er altijd. Waar jij bij hoort bepaalt hoe je de wereld ziet en welke regels er gelden. Soms kun je kiezen waar je bij hoort. In de Tweede Wereldoorlog bepaalde bij welke groep je hoorde je kans op vrijheid en overleven: kinderen / volwassenen; soldaten / burgers; arme mensen / rijke mensen; vluchtelingen / mensen die bleven; Joodse mensen / niet-Joodse mensen.”

In de museumles Wij en zij in de Tweede Wereldoorlog leren leerlingen aan de hand van een aantal objecten over het leven in Duitsland en Nederland in de jaren 30 en 40. Welke wij’s en zij’s waren er en hoe leefden zij? Hoe probeerden Hitler en zijn partij grote groepen mensen te beïnvloeden en tegen elkaar uit te spelen? Alles was er op gericht een nieuwe supermacht te maken: het Derde Rijk. Van meet af aan was duidelijk dat dit rijk niet voor iedereen bedoeld was. Alleen door terreur, oorlog en uitsluiting kon dit bereikt worden. Dat gebeurde niet alleen met woorden en beelden: het hele dagelijkse leven werd vormgegeven. Van de lesstof die op school werd onderwezen tot wat je in je vrije tijd deed. Wat kunnen we leren van het bestuderen van deze beelden en deze vormgeving?

League of German Girls Dancing during the Reichs Party Congress. (Photo by Hugo Jaeger/Timepix/The LIFE Picture Collection/Getty Images)

Opbouw museumles
De museumles start met een gesprek over wat de leerlingen weten over de Tweede Wereldoorlog en wat ze verstaan onder design. We bespreken hoe het museum design interpreteert en waarom het museum deze tentoonstelling laat zien.

Aan de hand van activerende kijk-, denk- en praatoefeningen bekijken en analyseren we vervolgens de vormgeving van onder andere posters, meubels en gebouwen. We kijken naar de invloed van kleur, vorm en taal. Wat is de impact van dit design op verschillende groepen?

De volgende vragen komen onder andere aan bod:

 • Zijn er wij’s en zij’s waarmee leerlingen nu te maken hebben?
 • Hoe vreemd is het dat Hitler en zijn regering hele mooie dingen laten maken zoals imposante gebouwen en auto’s voor iedereen?
 • Geloof jij altijd wat de juffen en meesters op school vertellen en wat er in de boeken of op internet staat?
 • Wat is propaganda en hoe herken je het?
 • Zijn er dingen en ideeën vandaag de dag waar je waakzaam voor moet zijn?

Na een aantal verschillende oefeningen in de tentoonstelling komen de leerlingen en museumdocenten samen in de studio van het museum voor een verwerkingsopdracht in beeld en/of woord.

Praktische informatie
Wij en zij in de Tweede Wereldoorlog biedt lesinhoud die past bij lessen beeldende vorming, geschiedenis, wereldoriëntatie, mediawijsheid en burgerschap. Design Museum Den Bosch neemt deel aan Museumschatjes en Museumschatten waarbij scholen uit Brabant gratis musea kunnen bezoeken. De museumles kan ook met een CJP weborder worden betaald voor het voortgezet onderwijs.

 • Looptijd tentoonstelling: 8 september 2019 – 1 maart 2020
 • Duur museumles 1,5 uur of 2 uur
 • Doelgroep: bovenbouw PO en onderbouw VO
 • Kosten: Basisonderwijs: € 62,50 voor 1,5 uur (per 15 leerlingen), € 92,50 voor 2 uur (per 15 leerlingen). Voortgezet onderwijs: € 77,50 voor 1,5 uur (per 15 leerlingen), € 110 voor 2 uur (per 15 leerlingen)
 • Starttijd: tussen 10.00 uur en 15.00 uur
 • Maximaal 30 leerlingen tegelijk in de tentoonstellingsruimte
 • U kunt een digitale introductie ontvangen waarmee u leerlingen op het museumbezoek kunt voorbereiden (duur circa 15 minuten).

Formulier Design Workout

Wil je met je klas de tentoonstelling 'Design van het Derde Rijk' bezoeken? Neem dan via dit formulier contact met ons op.
 • (bijvoorbeeld Daltonschool of Havo)

Voor vragen: educatie@designmuseum.nl of 073 – 62 73 519

8 september 2019 t/m 1 maart 2020

Design van het Derde Rijk

Design Museum Den Bosch presenteert de eerste grote overzichtstentoonstelling van design van het Derde Rijk.