Te zien van 1 juni 2019 t/m 18 augustus 2019

Geert Lap – Specific Objects

Geert Lap – Specific Objects biedt een oogstrelend overzicht van het weergaloze oeuvre van een van de belangrijkste naoorlogse keramische kunstenaars ter wereld. Vormgever Aldo Bakker verzorgt het tentoonstellingsontwerp. Hij gaat in Design Museum Den Bosch een dialoog aan met het werk van Lap over de zoektocht naar de volmaakte vorm.

Geert Lap, keramische vorm, 1984 - coll. DMDB, fotografie Erik & Petra Hesmerg

Het keramische oeuvre van de Nederlandse ontwerper en kunstenaar Geert Lap (1951-2017) staat in de traditie van het modernisme, dat zich afzet tegen versiering en historische verwijzingen. Qua intentie en zeggingskracht kan zijn werk wedijveren met de minimalistische kunst van kunstenaars als Carl Andre, Donald Judd en André Volten. Laps streven naar perfectie vormde de kern van zijn kunstenaarschap. Objecten die niet aan zijn strenge eisen voldeden gingen letterlijk onder de hamer. Maar hoe wist hij zijn standaarden telkens hoger te leggen? Wat was de keerzijde van deze bijna monomane houding? Wat kun je nog maken na de perfecte vorm?

De tentoonstelling biedt een overzicht van Laps werk uit alle fases van zijn artistieke carrière. Sleutelstukken als de Kleurendriehoek en de 99 variaties zijn voor het eerst te zien in de context van Laps overige werk. De laatstgenoemde reeks zal bovendien vijfentwintig jaar na haar voltooiing voor het eerst weer in haar geheel te zien zijn. De tentoonstelling geeft een beeld van een zich steeds verder sublimerend oeuvre. Design Museum Den Bosch belicht hiermee het in de toegepaste kunsten zelden voorkomende minimalisme, waarbij ook oog is voor de valkuilen van het najagen van volmaaktheid.

Geert Lap – Specific Objects wordt ontworpen door vormgever Aldo Bakker. Hij heeft Lap zelf nog gekend en streeft net als hij naar perfectie en de volmaakte vorm. Als collega-ontwerper bewondert Bakker de toewijding en het meesterschap, maar is hij zich tegelijkertijd bewust van het gevaar van Laps compromisloze perfectionisme. De zielsverwantschap tussen beide (vak)mannen wordt voelbaar in ieder detail van de expositie.

In combinatie met het nieuwe standaardwerk over leven en werk van Geert Lap dat bij de expositie verschijnt, krijgt ‘de grootste minimalist van de keramische kunst’ – zoals galeriehouder en schrijver Garth Clark hem omschrijft – het eerbetoon dat hem toekomt.