Mapping Modernity

20. Refugee Republic

2 november 2023

Vluchtelingenkamp als stad in wording

In kamp Domiz in Noord-Irak wonen bijna 60.000 gevluchte Syrische Koerden. Ze verwachtten weer snel terug te kunnen keren, maar de meesten verblijven daar inmiddels al jaren. Het kamp telt twaalf wijken vol tentwoningen, twee ziekenhuizen en zeven scholen. De gemeenschap hanteert eigen wetten en regels. Veel vluchtelingen hebben werk gevonden, gebruiken mobiel internet en pendelen met het openbaar vervoer. De interactieve documentaire ‘Refugee Republic’ van Rothuizen c.s. onderzoekt op een bijzondere manier de wereld achter deze stad. Zoals de makers in de Volkskrant vertellen: “Je zou vluchtelingenkampen kunnen zien als kleine verzorgingsstaatjes in gebieden waar de voorzieningen doorgaans schraal of afwezig zijn. Dat roept veel vragen op. Is er een kampdemocratie of eerder een humanitaire dictatuur? En hoe zit het met economische vrijheden: mensen krijgen voedselbonnen, maar wordt er ook belasting betaald? (…) Hoe kijken omwonenden naar een kamp – misschien verlangen ze wel naar een vluchtelingenstatus, of kijken ze juist op de vluchtelingen neer?”

J. Rothuizen, Refugee Republic 2014, Amsterdam 2014. Collectie Jan Rothuizen, 65 x 100 cm.