Mapping Modernity

6. Uitbreidingsplan Amsterdam

31 oktober 2023

Amsterdam als functionele stad

Cornelis van Eesteren heeft als stedenbouwkundig ontwerper grote invloed op de stadsontwikkeling in Nederland. Vanaf 1929 is hij directeur van de AmsterdamseDienst Publieke Werken, waar hij met Th. van Lohuizen het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) vormgeeft. Zijn manier van ontwerpen en tekenen wordt sterk beïnvloed door het ‘Congrès International d’Architecture Moderne’, een internationale samenwerking op stedenbouwkundig gebied. Dat gezelschap, waar ook Le Corbusier lid van is, formuleert de Verklaring van Athene: de basisprincipes voor de Functionele Stad. Dit algemeen uitbreidingsplan voor Amsterdam is volgens die principes opgesteld. De uitvoering begint pas na de Tweede Wereldoorlog, maar domineert de stadsontwikkeling tot in de jaren 1960. Het plan maakt de hele regio perifeer ten opzichte van de dominante stad. Het is een uitgekiend samenspel van havens, industrie, infrastructuur, groenstructuren, een bescheiden Schiphol en grootschalige uitleg van woonwijken als Nieuw-West en Buitenveldert. Een totaalplan voor Amsterdam.

Dienst Publieke Werken Gemeente Amsterdam, Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam, Amsterdam 1934. Coll. S/T K.113, 83,5 x 107,5 cm.