Mapping Modernity

13. Groot-Amsterdamsch Kanaal

25 oktober 2023

Prestigieus Noord-Hollands kanaal

Deze drietalige overzichtskaart van het Noord-Hollands kanaal viert de ingebruikneming van dit prestigieuze project. Willem I, de ‘kanalenkoning’, gafheeft opdracht gegeven tot het graven van dit 80 km lange kanaal van 37 meter breed en 5,68 meter diep. Paarden trekken nu binnen een etmaal houten zeeschepen van Den Helder naar Amsterdam.

E. Maaskamp, Algemeene Kaart van het Groot-Amsterdamsch Kanaal door Noord Holland, ondernomen in 1819 en voltooid in 1825, Amsterdam 1825. Coll. S/T T.490, 35 x 78 cm