Mapping Modernity

7. Cotton Kingdom

31 oktober 2023

Map of the Cotton Kingdom

De Amerikaanse landschapsarchitect Frederick Law Olmsted (die ook het Central Park in New York ontwierp) bereist vanaf 1852 als journalist het zuiden van de Verenigde Staten. Aan het begin van de burgeroorlog bundelt hij zijn verslagen voor het Britse publiek in The Cotton Kingdom. Hij beschrijft het systeem van slavenplantages: een kleine elite verrijkt zich, maar de industrie verarmt de meerderheid economisch en cultureel, en doet slaafgemaakten onnoemelijk lijden. Het kaartje vat zijn argumentatie in één beeld. Olmsted toont gebieden met hoge (blauw), middelmatige (geel) of lage (roze) katoenopbrengst, gemeten aan ‘katoenbalen per slaaf’. Daarnaast onderscheidt hij landstreken waar slavenarbeid domineert (horizontale lijnen), matig voorkomt (stippellijnen) of waar er minstens twee keer zoveel vrije als onvrije burgers zijn. Combinatie van beide factoren bewijst dat een efficiënte productie niet afhangt van slavenarbeid. Olmsted toont met zijn kaart aan dat afschaffing niet zal leiden tot een ineenstorting van de katoenproductie, noch tot een onbeheersbare prijsinflatie. Een overwinning van de ‘Unionists’ op de (zuidelijke) ‘Confederates’ vormt dus geen bedreiging voor de Britse belangen.

F.L. Olmsted, Map of the Cotton Kingdom and Its Dependencies, in: Journeys and Explorations in the Cotton Kingdom. A Travellers Observations on Cotton and Slavery in the American States, 2 Vols, London 1861. Coll. S/T U.7v.104, 31 x 59 cm.