Mapping Modernity

1a,b. Geological and palaeontological map

25 oktober 2023

Kleurenlitho Britse eilanden

Geologie en paleontologie worden belangrijk bij het lokaliseren van ontginbare grondstoffen. Deze kleurenlitho van de Britse eilanden geeft een overzicht van de aardkundige kennis van het gebied, de vorming van gesteenten en sedimenten in de aardkorst, en van fossiele resten van organismen onder het aardoppervlak.

E. Forbes, Geological and palaeontological map of the British Islands 1854, in: A.K. Johnston, The Physical Atlas of Natural Phenomena, London/Edinburgh 1856, plus facsimile uit idem. Coll. S/T F.1, samen 115 x 78,5 cm.