Mapping Modernity

3. Plan of Manchester

31 oktober 2023

Manchester katoenhoofdstad

Deze plattegrond van Manchester uit 1829 is verdeeld in cirkels, die weer onderverdeeld zijn in kleinere secties. Het centrum wordt gevormd door de Beurs voor Textielhandel, ook al staat deze niet in het midden. Met alfabetisch gerangschikte sectoren en een aparte namenlijst zijn straten snel te vinden op deze moderne en functionele plattegrond. Begin 19de eeuw expandeert Manchester rap door een massale toestroom van Schotten, Ieren, Welshmen en Engelsen. Deze eerste industriestad wordt ook wel Cottonopolis genoemd. Ingenieursbureaus die katoenmachines ontwerpen verbreden hun aanbod. Ook de chemische industrie, begonnen met het produceren van bleek- en kleurstoffen, breidt zich uit naar andere werkvelden. Hoewel moderne stoommachines de oude watermolens vervangen, spelen openbare waterwegen, met laad- en lossteigers en particuliere kanaaltjes voor toe- en afvoer van industrieel water, een belangrijke rol in de stad. De spoorlijn naar Liverpool ontbreekt hier, die opent pas een jaar later.

J. Pigot & Son, Plan of Manchester & Salford with their vicinities, Manchester 1829. Bruikleen UBL, CollBN 011-15-090, 39,5 x 54,5 cm.