Mapping Modernity

19. Stand der Electrificatie

25 oktober 2023

Elektrificatie in Zuid-Holland 

Deze provinciekaart toont de geëlectrificeerde en de niet geëlectrificeerde gemeenten plus de gemeenten waar nog onderhandeld wordt over aansluiting. In 1924 begint de Leidse Lichtfabriek ook met de levering van goedkope stroom voor huisverwarming.

Vereeniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland, Overzichtskaart van den Stand der Electrificatie in de provincie Zuid-Holland op 31 december 1924, in: De Ontwikkeling van de Electriciteitsvoorziening van de Gemeente Leiden en omgeving, Leiden 1925. Coll. S/T V.269, 43,5 x 76,5 cm.