Mapping Modernity

1. Abyssinië in vogelvlucht

25 oktober 2023

Ethiopië: begin fascistisch imperialisme

Als begin van een antidemocratische golf komt in Italië het fascistisch regime van Mussolini aan de macht (1922). Dit regime streeft naar herstel van het Mare Nostrum, de Middellandse Zee als binnenzee van een Romeins imperium, vandaar het tweede kaartje. Om niet in conflict te komen met andere imperia richt Mussolini zijn pijlen op het laatste onafhankelijke Afrikaanse land, Abyssinië.

W. Seghers, Abyssinië in vogelvlucht gezien (vue à vol d’oiseau), Antwerpen 1935, pamflet, uitgave Patria. Coll. S/T W.6f.16, 89 x 55,5 cm.