Mapping Modernity

18. Europese Sovjet-Unie

23 oktober 2023

Nazi-Duitsland verliest op oostfronten

De gedrukte ondergrond van deze kaart is een behoorlijk nauwkeurige, zij het kleinschalige (1:1.500.000, 1 cm op de kaart is 15 km in het veld) kaart van de Europese Sovjet-Unie. We tonen alleen drie westelijke bladen waarop een vorige eigenaar in kleur zorgvuldig de ontwikkeling van het front intekent, van 5 november 1943 (oostelijkste lijn) tot 26 juni 1944, met aantekeningen tot oktober.

 

Картографицеское фабрике ГИГСК НКВД СССР (Cartografische fabriek van de NKVD), Карта Европеискои Частн СССР (Kaart van Europese Sovjet-Unie) Лист (vel) 5, 9 en 13, Moskwa 1938. Coll. S/T W.2v.90, 3x onder elkaar, 64,5 x54,5 cm.