Mapping Modernity

13. Stadtplan Exeter

23 oktober 2023

Luchtaanval op Exeter

Het Duitse leger neemt deze plattegrond over van de Britse topografische dienst, Ordnance Survey. De kaart benadrukt militair relevante objecten: kazernes, havens, de elektriciteitsfabriek, bruggen en viaducten, en zelfs het ziekenhuis. De navigator zet kruisjes waar hun bommen vallen, daar is geen van de militaire objecten bij.

Generalstab des Heeres, Abteilung für Kriegskarten und Vermessungswesen, Stadtplan Exeter, Berlin 1941, uit: Militärgeographische Angaben über England: 11. Süd-England. Coll. S/T K.141, 53 x 72 cm.