Mapping Modernity

31. Bomb Damage Nagasaki

31 oktober 2023

Tweede atoombom verwoest Nagasaki

Dit sobere rapport analyseert het effect van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki (6 en 9 augustus 1945) vergeleken met ‘gewone’ bombardementen op andere Japanse steden. ‘Nagasaki’ is minder effectief dan ‘Hiroshima’ door het heuvelachtige terrein, maar het effect zou groter zijn doordat de zware industrie hier wél zou zijn uitgeschakeld. In feite kende Nagasaki nauwelijks nog militaire productie en was het primaire doel om met de vernietiging van hele steden Japan tot overgave te dwingen. Bezorgd constateren de auteurs dat een atoombom op Amerikaanse steden enorme schade en dood zou veroorzaken. Ze adviseren maatregelen. Kille cijfertjes vatten het leed van de Japanse bevolking samen. De aandacht gaat vooral uit naar de Japanse bereidheid om de oorlog voort te zetten. Conclusie: de oorlog is hoogstens met drie maanden bekort. De kaart onderscheidt zware of oppervlakkige schade door de bom zelf, en/of schade door brand. De atoombom wordt het meest gruwelijke symbool voor militaire moderniteit.

US Government Printing Office, The United States Strategic Bombing Survey, Atomic Bomb Damage Nagasaki, Japan, Washington 1946, in: The United States Strategic Bombing Survey, The Effects of Atomic Bombs on Hiroshima and Nagasaki. Coll. S/T K.193, 121 x 64,5 cm.