Mapping Modernity

2. Koningrijk der Nederlanden

25 oktober 2023

Wandkaart van het Koningrijk

Midden 19e eeuw doet de wandkaart zijn intrede in het klaslokaal. De handgekleurde kaart toont de elf provincies, met de provinciale en arrondissementshoofdsteden, de kleinere steden, dorpen en gehuchten, en de land- water- en spoorwegen. Ook zien we de Nederlandse koloniën en het Groothertogdom Luxemburg dat tot 1890 een personele unie met Nederland vormt.

H.F. Puls, Kaart van het Koningrijk der Nederlanden en het Groot-Hertogdom Luxemburg (bekroond door het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap), zes bladen, Groningen 1860. Bruikleen UBL, CollBN port 4 N 12, ± 180 x 170 cm.