Mapping Modernity

7. General-Gouvernement Elsass

25 oktober 2023

Duits-Franse taalgrens in de Elzas

Deze kaart maakt onderscheid tussen regio’s waar Duits of Frans als moedertaal wordt gesproken en signaleert gemengde tussengebieden. De annexatie van de Elzas door Bismarck en de Duitse staten wordt hier gelegitimeerd op basis van ‘taalkundige mensenrechten’.

A. Petermann, Das General-Gouvernement Elsass und die deutsch-französische Sprachgrenze, in: Petermanns Geographische Mittheilungen 16er Band XII, Gotha 1870. Coll. S/T U.1c.18, 36,5 x 67,5 cm.