GOTH - Designing Darkness

De donkere spiegel van de ziel

14 oktober 2021
Artikel
GOTHIEK
Subcultuur
Tentoonstelling

In de filosofie is het sublieme de ervaring van iets overdonderends, onbevatbaars. Deze ervaring wekt in ons een mengeling van angst, verrukking en ontzag op. Het woord valt vaak in verwijzing naar de woeste en ongetemde natuur. Die sublieme natuur speelt in de traditie van goth een grote rol: als decor voor ongrijpbare mysteriën of onuitsprekelijke geheimen, maar soms ook als hoofdrolspeler. Zo toonden Romantische landschapsschilderijen van de negentiende eeuw de natuur vaak als een afspiegeling van de ziel van de kunstenaar. De donkere bossen of hoge bergen drukten gevoelens van eenzaamheid, verlangen, of onbehagen uit.

“[…] this wildness of thought, and roughness of work; this look of mountain brotherhood between the cathedral and the Alp […].” — Kunstcriticus en schrijver John Ruskin, The Stones of Venice, 1851-1853

De eigentijdse goth zoekt eveneens vaak inspiratie of toevlucht in de natuur. Ook hier is de natuur nooit zomaar een romantisch plaatje. De gothic-expert Catherine Spooner stelt dat de hedendaagse gothic beeldtaal een bijzondere fascinatie heeft met ‘negatieve ruimte’: plekken waar iets hoort te zijn, maar waar niets is, of waar niets méér is. In onze tijd van klimaatverandering is dit gothic beeld van de natuur, als duistere of onbestemde plek van angst en verlangen, misschien wel actueler dan ooit.