Mapping Modernity

11. Europa: Integrationspolitik

23 oktober 2023

Europa verdeeld door IJzeren Gordijn

De hoofdscheiding in Europa is tussen het ‘kapitalistische’ Westen en het ‘communistische’ Oosten, aangegeven in blauw en rood. Deze kaart begint met de militaire samenwerking, dan de politieke en ten slotte de economische.

W. & W. Hilgeman, Europa: Integrationspolitik (1945-1967) (EEG, NATO, Warschaupact), Darmstadt 1968. Coll. S/T W.2h.84, 140 x 163 cm.