Mapping Modernity

3. Berlin Airlift

31 oktober 2023

Berlijns levenslijn tijdens landblokkade

Deze propagandafolder met cartografische infographics toont hoe een luchtbrug de landblokkade van West-Berlijn door de Sovjets in 1948 ontkracht. De folder visualiseert de logistieke operatie die nodig is om mensen, voedsel, brandstof en bouwmaterialen voor 2,5 miljoen WestBerlijners per vliegtuig op hun bestemming te krijgen. Als deze folder na tien maanden blokkade verschijnt loopt alles op rolletjes: langs drie luchtcorridors bereiken dagelijks 4,5 miljoen kilo spullen de stad. Formele aanleiding voor de landblokkade is invoering van de Westmark (mei 1948) voor de Britse en de Amerikaanse bezettingszones. Een blokkade van deze luchtbrug zou in strijd zijn met in 1945 gemaakte afspraken voor de toegang tot de westzones van Berlijn; aan die afspraken houdt de Sovjet-Unie zich dus. Het is de eerste grote confrontatie in de Koude Oorlog tussen ‘Oost’ en ‘West’. Binnen weken na de opheffing van de blokkade ontstaat de Bondsrepubliek Duitsland, in mei 1949. Enkele maanden later wordt de Duitse Democratische Republiek opgericht. Het IJzeren Gordijn is definitief neergelaten.

(US Government?), (Operation Vittles) How the ‘Berlin Airlift’ functions in keeping the ‘Island City’ of Berlin supplied with the necessities of life, z.p. 1949. Coll. S/T W.1c.1000, 27,5 x 112,5 cm.