Mapping Modernity

6. Фразьі и… Базьі (frases en bases)

23 oktober 2023

Satire als propagandawapen

Terwijl de Amerikaanse radio het heeft over wereldvrede (Мир/Mir betekent zowel wereld als vrede), verdediging en ontwapening, is het Amerikaanse leger bezig om overal in Europa militaire bases op te richten. Tegenover mooie woorden staan feitelijke daden, zo ziet de Sovjet-Unie dat in 1952, kort voor de dood van Stalin. De radioman is ook bewapend, de militair heeft geld zat en voedsel (graan) is ook een wapen.

Полиграфкомбинат г. Калинии (poligraaf-fabriek van Kalinin), В. Говорков, Фразьі и... Базьі (frases en bases): Мир Оборона Разоруженне (wereldvrede, ontwapening), Kalinin 1952. Coll. S/T W.2h.95, 10,5 x 15 cm.