Mapping Modernity

7. Wijkindeling Bescherming Bevolking

23 oktober 2023

Schuilen tegen atoomaanval

Vanaf 1949 staan de verhoudingen tussen west en oost zo op scherp dat een nieuwe (nucleaire) wereldoorlog dreigt. De plannen voor het bouwen van schuilkelders – zoals hier in ’s Hertogenbosch – blijven echter steken in sporadisch gerealiseerde voornemens, al zijn de zes op deze kaart vermelde Bossche schuilkelders wél gebouwd.

Bescherming Bevolking, Wijkindeling Bescherming Bevolking 1952, ’s-Hertogenbosch 1952. Bruikleen Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, 120 x 116,5 cm.