Mapping Modernity

15a,b. Dordrecht en Maastricht

31 oktober 2023

Sovjetplattegronden van Nederlandse steden

Meteen na de Tweede Wereldoorlog geeft Stalin opdracht de wereld en alle landen en relevante steden in kaart te brengen. Het is het grootste kartografische project ooit. Vrijwel alle grotere Nederlandse steden zijn gekarteerd in schalen 1:10.000 of 1:25.000. De kaarten zijn in Rusland nog steeds ‘secretno’, geheim. Dordrecht en Maastricht zijn verbeeld met militair relevante informatie: kazernes, overheidsgebouwen, militaire industrie. Het is fascinerend dat de Sovjets bomen langs dijken vermelden (toen niet op openbare Nederlandse kaarten), tunnels weglaten, want niet passeerbaar voor tanks, en luchtopnames van pijpleidingen in aanbouw interpreteren als wegen, die er dus niet zijn. Vermelding van draagvermogen van bruggen onderstreept dat de plattegronden bedoeld zijn om het Rode Leger met tanks West-Europa te laten innemen. In Maastricht zijn kennelijk de ENCI en zelfs aardewerkfabrieken militair belangrijk.

Генеральный Штаб (Generale Staf (van het Sovjetleger)), Дордрехт (Dordrecht), (Moskwa) 1981. Coll. S/T V.1639, 87,5 x 95,5 cm.

Генеральный Штаб (Generale Staf (van het Sovjetleger)), Маастрихт (Maastricht), (Moskwa) 1980. Coll. S/T V.2086, 86 x 118 cm.