Mapping Modernity

14. Help kernwapens de wereld uit

23 oktober 2023

Kerkelijk verzet tegen atoomwapens

De Koude Oorlog kent een nieuw dieptepunt wanneer er gedreigd wordt met allesverwoestende neutronenbommen. In Nederland wordt heftig gediscussieerd over de vraag of hier kernwapens gestationeerd mogen worden. Die zouden een kernaanval van het Oostblok kunnen uitlokken en daarmee de democratisering van Oost-Europa blokkeren.

Interkerkelijk Vredesberaad, Help kernwapens de wereld uit, te beginnen uit Nederland, Utrecht 1979. Collectie van IISG, 84 x 61 cm.