Mapping Modernity

21a,b. Nitraatkaart en emissiereductie

23 oktober 2023

Stikstofkaartje veroorzaakt boerenopstand

De vraag hoe de veehouderij in Nederland zich verhoudt tot de Europese milieuregels speelt al decennia. Veel veehouders konden zich nog veilig wanen op grond van de Nitraatkaart uit 2017 (21b), die de oppervlaktewaterkwaliteit aangeeft. Maar het ‘stikstofkaartje’ van juni 2022 slaat in als een bom: bekende probleemgebieden als Noord-Brabant, Noord-Limburg en de oostelijke zandgronden moeten gigantische maatregelen nemen om aan Europese natuurregelgeving te voldoen.

(Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid), Richtinggevende emissiereductiedoelstellingen per gebied, (’s-Gravenhage) 2022.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, De nitraatkaart van Nederland 2017, (Bilthoven) 2017.