Ontworpen liefde

Ontworpen liefde

12 september 2023
Uit de tentoonstelling

Prinses in de penarie wordt gered door prins op het witte paard, en ze leefden nog lang en gelukkig. We zijn allemaal opgegroeid met verhalen en clichés die ons beeld van de liefde onbewust hebben beïnvloed. Ontworpen liefde onderzoekt deze clichés en laat zien hoe design ons stuurt in het vinden én consumeren van liefde.

Maakbaar fenomeen
We denken zelf te kiezen wie en hoe we liefhebben, maar schijn bedriegt. Onze keuzes worden gestuurd en ons beeld van liefde is vanaf onze kinderjaren onbewust geconditioneerd. Dit beeld, grotendeels door onszelf ontworpen, is normatief, berust op ongelijkheid in sekse en discrimineert op ras. Dat maakt het gedateerd, sterker nog: het is nooit universeel geweest. Ons beeld van de liefde verandert immers aan de lopende band, niet op de laatste plaats door belangrijke maatschappelijke kwesties en verschuivingen in de publieke opinie. Denk aan de invloed van #MeToo en transwetgeving, sociale vraagstukken als genderdiscriminatie, maar ook nieuwe technologische ontwikkelingen zoals chatGPT en de metaverse. Deze tentoonstelling vindt plaats op een moment dat onze beeldvorming over liefde en de beleving ervan in sneltreinvaart verandert.

Liefde is…
Op de vraag wat liefde nou daadwerkelijk is, bestaat geen klip-en-klaar antwoord. Biologen, antropologen en sociologen zien liefde als biologisch systeem dat bestaat uit verbinding, verliefdheid en lust. Verbinding en lust zijn volgens antropologen universeel, verliefdheid is een construct. Historici duiden liefde op basis van normen, waarden en gebruiken in een bepaalde tijd, de psychologie spreekt over ‘een relatie waaruit gevoelens kunnen ontstaan’ en filosofen houden er weer andere ideeën op na. Zo stelt Plato in zijn Symposium dat liefde een zoektocht naar je wederhelft is en ziet Heidegger liefde als je volledig overgeven aan de ander, wat deels overeenkomt met het boeddhisme, hindoeïsme, confucianisme en soefisme.

Verbinding, verliefdheid en lust
In de tentoonstelling zien we liefde als een biologisch, cultureel én sociaal fenomeen dat bestaat uit drie substantiële onderdelen: verbinding, verliefdheid en lust. Aan de hand van verschillende objecten – die clichématig aan liefde gelinkt zijn – onderzoekt de tentoonstelling hoe liefde ontworpen, ervaren en geconsumeerd wordt. Maak kennis met de (cultuur)historische achtergrond van de ontwerpen, op welke manier ze zijn ingezet om ons beeld te vormen en hoe ze uiteindelijk als symbool van liefde zijn gaan fungeren.