Posthuman

BodyDrift deel 3: Beyond the Body

8 juni 2020
Artikel

De tentoonstelling ‘BodyDrift – Anatomies of the Future’ bestaat uit drie delen: Better Bodies, the Biometric Body and Beyond the Body. Ontdek hier het deel Beyond the Body in tekst en beeld.

Beyond the Body in Design Museum Den Bosch. Letters door Bart Hess. Foto Ben Nienhuis

Technologie hoeft niet rechtstreeks betrekking op het lichaam te hebben om onze relatie ermee te beïnvloeden. Ook digitalisering en onze omgang met data hebben de samenleving ingrijpend veranderd. Handelingen die eerder nog mensenwerk waren zoals autorijden, zorgtaken, aandelenhandel of data-analyse worden nu verricht door apparaten en software. Het doden van mensen door zelfstandig opererende drones kan binnenkort aan dit rijtje worden toegevoegd. Het lichaam lijkt langzaam van het toneel te verdwijnen.

Sara Nuytemans in Design Museum Den Bosch. tentoonstelling BodyDrift.

De tentoonstelling BodyDrift Anatomies of the Future. Design Museum Den Bosch. Foto Ben Nienhuis

In economische termen stond kapitaal altijd gelijk aan menskracht en grondstoffen, nu is dat data. Daarmee wordt de fysieke wereld ondergeschikt aan de digitale wereld en ons lichaam ondergeschikt aan de informatie die erover verzameld kan worden. Algoritmes kunnen op basis daarvan ons gedrag nauwkeurig voorspellen en kennen ons zo beter dan wijzelf.

Werk van Joep Truijen in Design Museum Den Bosch. Foto Ben Nienhuis

Sommigen juichen deze ontwikkeling toe en stellen dat de tijd is gekomen dat de mens plaats maakt voor een nieuwe entiteit: kunstmatige intelligentie. De werken in deze groep laten dan ook het menselijk lichaam achter zich. Ze tonen hoe maakbaar en beïnvloedbaar we zijn geworden, en roepen op tot reflectie op wat ons nog aan ‘zelf’ resteert. Een aantal  manifesteert zich in die andere wereld die we geschapen hebben: het digitale domein. Daar is zelfs de dood geen eindpunt meer.

Werk van Neri Oxman in Design Museum Den Bosch. Foto Ben Nienhuis