Posthuman

BodyDrift deel 2: the Biometric Body

8 juni 2020
Artikel

De tentoonstelling ‘BodyDrift – Anatomies of the Future’ bestaat uit drie delen: Better Bodies, the Biometric Body and Beyond the Body. Ontdek hier het deel The Biometric Body in tekst en beeld.

The Biometric Body in Design Museum Den Bosch. BodyDrift. foto Ben Nienhuis

‘We shape our tools and then our tools shape us’ is een citaat van John Culkin dat veel wordt aangehaald als het gaat om onze omgang met technologie. We geven onze apparaten vorm en daarna vormen ze ons. Wat begint als een verbetering kan na verloop van tijd dwingend worden, of zelfs een belemmering. De door filters opgepoetste fotografie die ons omringt, leidt tot onrealistische schoonheidsidealen en de videocamera’s die ons een gevoel van veiligheid moeten geven, tasten tegelijkertijd onze privacy aan.

Biometric Mirror van Lucy McRae in Design Museum Den Bosch

Het lichaam wordt zo steeds meer geproblematiseerd. Ons lijf wordt, bewust en onbewust, geanalyseerd en gedigitaliseerd waarbij het onderscheid tussen de private en publieke sfeer steeds meer vervaagt. Biometrie, het meten en vastleggen van unieke, persoonsgebonden kenmerken, is een drijvende kracht hierin. Die technologie verschaft ons toegang tot apparaten en zelf landen, maar we verliezen ook de controle over onze meest intieme data en anonimiteit wordt een illusie.

Zach Blas in Design Museum Den Bosch. Tentoonstelling BodyDrift. Foto Ben Nienhuis

Heather Dewey - Hagborg in Design Museum Den Bosch. Foto Ben Nienhuis

Veel van de makers in dit deel van de tentoonstelling willen dit ongevraagde en ongebreidelde toezicht zichtbaar maken en ondermijnen. Zo toont Heather Dewey – Hagborg de keerzijde van de nieuwste forensische technieken. Hoe fluïde ons lichaam en onze identiteit zijn geworden blijkt met name in de beauty-industrie. In Biometric Mirror gebruikt Lucy McRae het biometrische lichaam om te onderzoeken hoe technologieën als genetische manipulatie en kunstmatige intelligentie worden ontwikkeld en toegepast. Ze stelt nadrukkelijk de vraag of dit een welkome ontwikkeling is.

BodyDrift Anatomies of the Future in Design Museum Den Bosch. Foto Ben Nienhuis