Sneller, beter, mooier

Stroomlijnen – wat is dat?

15 februari 2023
Uit de tentoonstelling
Windkracht 5

De term “stroomlijn” komt oorspronkelijk uit de wetenschap en de techniek. Een stroomlijn is de rechtst mogelijke lijn waarlangs een vloeistof of gas stroomt. Als de vloeistof een obstakel tegenkomt, ontstaat er weerstand. De rechte stroming wordt onderbroken.

Weerstand remt een voertuig af, maakt het soms moeilijker bestuurbaar en kost meer brandstof. Het is dus belangrijk dat voertuigen een vorm hebben waarlangs lucht en water op de juiste manier bewegen. Dit is de oorsprong van gestroomlijnd ontwerp: met vaak gladde, vloeiende, afgeronde vormen proberen ontwerpers de stroming de juiste kant op te sturen.

De wetenschappelijke studie van hoe lucht en andere gassen zich bewegen heet aerodynamica. Gaat het om de beweging van water of andere vloeistoffen, dan spreken we van hydrodynamica.

Demonstratie van stroomlijnbekleding op de International Cycle and Motor Cycle Exhibition in Londen in 1958. Keystone Press / Alamy Stock Photo