Sneller, beter, mooier

Toekomst

15 februari 2023
Uit de tentoonstelling
Windkracht 5

Juist in onze tijd van klimaatontwrichting en brandstofschaarste staat het terugdringen van luchtweerstand weer hoog op de agenda van ontwerpers. Zo krijgt de stroomlijnpionier Paul Jaray – die al in 1922 betoogde dat de stroomlijning van auto’s noodzakelijk was, omdat dit brandstof bespaarde – alsnog het laatste woord.

Iconen na streamline
In de jaren ’30 was de stroomlijnstijl nieuw en spectaculair. Inmiddels lijkt het toekomstbeeld van die tijd ons misschien wel al te optimistisch. Toch zagen we ook vanaf de jaren ’60 nog nieuwe iconen van de vooruitgang. Zo zette de Japanse Shinkansen-hogesnelheidstrein de trein in 1964 weer op de kaart als vervoersmiddel van de toekomst. De Franse TGV is hiervan een beroemde navolger. Ook de Concorde, een gestroomlijnd vliegtuig dat sneller dan het geluid kon vliegen, werd wereldberoemd.

Luigi Colani
Het spectaculaire en soms bizarre ‘biodesign’ van de excentrieke Duitse ontwerper Luigi Colani bewijst dat de stroomlijnstijl zijn symbolische kracht nog niet helemaal kwijt is. In de jaren 70 brak hij internationaal door met futuristisch gestroomlijnde ontwerpen voor – onder andere – auto’s, vrachtwagens, vliegtuigen en treinen. Veel van deze ontwerpen zijn nooit massaal in gebruik genomen, maar kregen wel een iconische status als unieke toekomstvisies.

Hoe waait de wind?
Transport is verantwoordelijk voor ongeveer 21% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De afgelopen jaren zijn er dan ook vanuit allerlei hoeken voorstellen gedaan om het transportmiddel van de toekomst te ontwikkelen. Daarbij speelt aerodynamica, die de zuinigheid van voertuigen kan bevorderen, een belangrijke rol. Van éénvleugelige vliegtuigen tot zwevende treinen en ranke zonneauto’s – de gestroomlijnde vorm lijkt weer helemaal terug, maar nu als pure noodzaak.