Mapping Modernity

16. Nationale Infrastructuur

25 oktober 2023

De zee wingewest voor onze energie?

Het Rijk vervult een belangrijke rol als het gaat over energie, zeker in tijden van klimaatverandering en geopolitieke spanningen in Europa. De Nationale Omgevingsvisie heeft hierin een vooraanstaande positie. De omschakeling naar hernieuwbare bronnen gaat hard: anno 2023 is een groot deel van de reserveringen voor windparken gerealiseerd.

Vereniging Deltametropool, Nationale Infrastructuur Energievoorziening Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (met legenda), Delft 2019.