Mapping Modernity

17. Droogte van de Bodem

25 oktober 2023

Waterschaarste als nieuw probleem

Klimaatverandering betekent op korte termijn vooral dat extreme weersituaties nog extremer worden. Terwijl de neerslag sinds de jaren 1960 met 10 tot 15% is toegenomen, hebben we ook te maken met drogere lentes en zomers. Dat heeft consequenties, zoals op deze interactieve kaart te zien is: grote delen van Nederland waren eind september 2020 veel te droog.

de Volkskrant, Droogte van de Bodem, 20 - 27 september 2020, Amsterdam 2020, uit: Volkskrant, ‘De droogte in Nederland, van dag tot dag‘ (eind september 2020).