Mapping Modernity

15. Basiskaart Ontwerp

25 oktober 2023

Nederland: eindpunt van rivierenstelsels

Een nieuwe ruimtelijke blik op ons land blijkt essentieel: Nederland als eindpunt van rivierenstelsels. Vandaar de ongewone oriëntatie van deze kaart: het oosten is boven. Het is een nieuw besef, met de erkenning dat Nederland geen eiland is, maar afhankelijk van gebeurtenissen in de omliggende Europese landen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Basiskaart Ontwerp Nationale Omgevingsvisie, ’s-Gravenhage 2019.