Mapping Modernity

18a,b. Zoetwateraanvoer

25 oktober 2023

We accepteren droogte en verzilting niet

Tijdens lange droge perioden komt het westen van Nederland in de problemen. Door de verdieping van de Nieuwe Waterweg – Nieuwe Maas dringt bij lage Rijnafvoer zilt water door tot aan het inlaatgemaal bij Gouda. In steeds vaker voorkomende hete zomers verdampt het water sneller dan kleinere waterwegen vanuit het oosten kunnen aanvoeren.

Trouw, Zoetwateraanvoer West-Nederland, Amsterdam 2022, Uit: Trouw 4 augustus 2022.

Esri-Nederland, (structuur zoetwateraanvoer West-Nederland in droge zomer), Amsterdam 2022, uit: Persbericht van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden van 15 juli 2022.